Fredrik Lind

Posts by Fredrik Lind

Systemtestledare hos Swedbank

Drivande Testledare inom Large Corporates and Institutions (LC&I) Fredrik ansvarade för testledingen av delprojektet ”MiFID II/Transaction Reporting” inom LC&I, Swedbank, inför driftsättningen 180103. Delprojektet införde agilt arbetssätt, med tät kommunikation mellan levererande delar inom projektet. (Detta gjordes innan banken införde agila arbetssätt generellt.) Som verktygsstöd användes Jira, där Fredrik administrerade och konfigurerade verktyget för uppföljning
+ Read More

Testspecialist på Handelsbankens Centrala Dataenhet

Fredrik definierade och implementerade kvalitetsrutiner för förvaltningsorganisation inom SHB/CDCC. Arbetet omfattade identifiering och dokumentation av krav och testfall. Vidare så skapade han mallar och strukturer för kvalitetsarbetet. Han drev veckovisa testforum där test-/kvalitetsarbete, releaseplanering samt systemkonfigurationsfrågor diskuterades. Fredrik administrerade organisationens releaser, krav, testfall, testkörningar i HP ALM (”QC”), genomförde utbildningar i verktyget samt stöttade organisationen
+ Read More

Testledare inom Telia HealthCare

Fredrik samordnade test och verifieringsverksamheten inom HomeCare-projektet vilket omfattade utveckling av ett system för tillsyn (kamera, larmtjänster, etc.) samt preventiv sjukvård i hemmet (blodtryck, vikt, kalprotektin, etc.) och riktar sig till både privata och juridiska personer. Arbetet omfattade koordinering av leveranser från flertalet in-house, samt externa underleverantörer. Systemet består av flertalet web-portaler, back-ends och mobila
+ Read More

GUI-testning med verktyg för bildigenkänning

Jag har provat att arbeta med automationsverktyget JAutomate. Det är ett mycket enkelt program att komma igång med. Skripten sätts samman genom att lägga in bilder från GUIt. Koden blir på detta vis mycket läsbar; den kan nästan användas som användarmanual! Efter bara en dag hade jag satt samman skrips vilka: loggade in på siten,
+ Read More

Klivet är taget – Bolaget är startat!

Nu är bolaget startat! Inledningsvis så har arbetet handlat om att få till hemsidan samt sätta mig in i bla. kontoplaner och redovisningmetoder samt försäkra mig om tillgång till uppdrag – mycket jobb men samtidigt både utvecklande och kul!

Acceptanstestprojektledare för tre fackförbund

Acceptanstestprojektledare under migrationen från tre äldre källsystem till MS Dynamics CRM, vilket fortlöpande anpassades/nyutvecklades under projektets gång. Arbetet omfattade framtagande av teststrategi, planering, framtagande av test och rapportmallar, omhändertagande och uppföljning av inrapporterade observationer, statistisk uppföljning och presentation för ledningsgrupp. Arbetet var särskilt utmanande då det var tre parter med många ansvariga på respektive förbund som skulle kommentera
+ Read More

Agil coach samt stöd för framtagande av teststrategi

Uppdraget bestod i att implementera agilt arbetssätt enl. SCRUM samt att bistå teamets testledare med framtagandet av underlag för kvalitetsarbetet i form av teststrategi. Produkten som utvecklades var en kundanpassning av Microsoft Dynamics CRM för tre fackförbund. Jag verkade som SCRUM-master för teamet tills rutinerna satt.

Testledare/QA-expert hos Klarna

Testledare inom Merchant Integration Teamet: Satte upp QA-processer (strategier, organisation, krav, testfall, spårbarhet, testtäckning, rapporter, etc.) inom en expansiv och agil organisation. Teamet arbetade med front-end delen av produktportföljen. Verktyg och metoder: SCRUM, Jira, Git, Jenkins, PHP, Java, NET, ASP, Python, Testlink, Fitness, Selenium. QA-expert inom QA-avdelningen: Satte upp QA-processer samt definitioner. Dokumenterade på den
+ Read More

Testledare på programnivå hos Rikspolisstyrelsen

Satte upp teststrategi för programmet “Polisens inbetalningar” och förberedde detaljerad testplanering på projektnivå. Programmet planerade att pågå i ~ 3 år och omfattar: utbyte av Point of Sale (POS)-systemet på nationell nivå, automatisk matchning i ärendehanteringssystem av transaktioner mot betalningar samt automatiseringar inom redovisningssystemet.

AddQ Consulting

Anställd som konsult inom test och kvalitet med varierande uppdrag inom: Myndighet, web-handel och större nyutvecklings-, migrationsprojekt.

Testledare för Visma Retail

Planering av testverksamhet, uppbyggnad av testmiljöer, testning och verifiering av system på olika kundkonfigurationer, deltog i kunders driftsättningar. Arbetade i agil miljö enligt Kanban-principer. Kravspecifikation, testdesign, testtäckningsmatriser, driftsättning, acceptanstest. Definierade acceptanstestprocessen (UAT) för COOP, vilka står för 21,5 procent av hela den svenska dagligvaruhandeln. Undersökte delsystemberoenden, kravställde  leveranskriterier, identifierade risker, definierade leveranser, skrev nya, och uppdaterade befintliga testspecifikationer.
+ Read More

Produktionstestanalytiker på Axell Wireless

Analyserade och förbättrade den nuvarande överlämningsprocessen mellan FoU i Stockholm och fabriken i Chesham, England.

Projektledare för produktionstestprojekt på Vihaan Network Limited, VNL

Projektledning vid framtagande av produktionstest-utrustning för ett komplett nytt GSM-system avsett för marknader i 3:e världen.

Testledare på Maquet Critical Care

Arbetade som testledare för perfusionsprodukter (hjärt/lungmaskiner). Verifierade systemets funktionalitet på flera releaser. Arbetet bestod av formell verifiering, utforskande testning samt regressionstestning. Jag utförde även validering av system tillsammans med inbjudna perfusionister.

ÅF

Anställd som konsult inom test hos ÅF med varierande uppdrag inom: Medtech, Telecom, Retail samt intern projektledning.

Net Insight

Testingenjör med arbetsuppgifter som omfattade utvärdering av 2.5 GB/s och 10 Gbit/s Small Formfactor Pluggable, SFP och XFP’s. Genom att kvalificera kinesiska tillverkare skar jag ned inköpskostnader med 70%. Arbetade bla. med Bit Error Rate maskiner, klimatkammare, nätverksanalysatorer, optiska förstärkare samt styrning av instrument via LabView. Utvärderade och optimerade elektriska drivparametrar för Multi Gigabit Tranciever (10
+ Read More

Q2 Labs

Agerade kontaktpunkt (PoC) mellan designavdelning och underleverantörer i rollen som New Product Introduction Engineer (NPIE). Riskminimerade komponentlistan (BOM) för kretskort och hårdvara i allmänhet genom att kräva 2nd-source alternativ på alla komponenter i konstruktionerna. Q2 Labs AB förvärvades av Net Insight i januari 2005.

Cisco Systems

Systemtestingenjör. Produktionstestdesigner. Support gentemot produktionstestansvariga i Italien, Canada och USA. 3: rd line support på produkten. Projektledde underhållsprojekt.

Qeyton Systems

Testingenjör. Komponent, modul-och systemtestning. Utvärderade optiska komponenter avsedda för Dense Wavelength Division Multiplexing system (DWDM). Produktionstestdesigner. Patenterade in-och ut-koppling av DWDM-signaler för olika nätverkstopologier. Bolaget förvärvades av Cisco Systems i maj 2000.

ACREO

Forskningsingenjör. CAD och simulering av integrerade vågledare tillverkade av billiga polymerer på kiselskivor. Tillverkning i renrumsmiljö och utvärdering av producerade prover.

1 2
error: Content is protected !!