Q2 Labs

Telecomutrustning

Agerade kontaktpunkt (PoC) mellan designavdelning och underleverantörer i rollen som New Product Introduction Engineer (NPIE). Riskminimerade komponentlistan (BOM) för kretskort och hårdvara i allmänhet genom att kräva 2nd-source alternativ på alla komponenter i konstruktionerna.
Q2 Labs AB förvärvades av Net Insight i januari 2005.

error: Content is protected !!