Projektledare för produktionstestprojekt på Vihaan Network Limited, VNL

VNL_logo
Projektledning vid framtagande av produktionstest-utrustning för ett komplett nytt GSM-system avsett för marknader i 3:e världen.

error: Content is protected !!