Produktionstestanalytiker på Axell Wireless

axell-wireless-logo

Analyserade och förbättrade den nuvarande överlämningsprocessen mellan FoU i Stockholm och fabriken i Chesham, England.

error: Content is protected !!