Klarna

klarna

Testledare inom Merchant Integration Teamet:
Satte upp QA-processer (strategier, organisation, krav, testfall, spårbarhet, testtäckning, rapporter, etc.) inom en expansiv och agil organisation. Teamet arbetade med front-end delen av produktportföljen.
Verktyg och metoder: SCRUM, Jira, Git, Jenkins, PHP, Java, NET, ASP, Python, Testlink, Fitness, Selenium.

QA-expert inom QA-avdelningen:
Satte upp QA-processer samt definitioner. Dokumenterade på den interna wikin. Fokus låg på den transaktionstunga back-end-delen av systemet. Genomförandet byggde på bottom-up strategi; enhetstestning, integrationstest och systemtest. Genomförde ett förändringsprojekt inkluderandes presentationer, seminarier och workshops med syfte att lansera nya arbetsmetoder inom utvecklingsavdelningen.
Teknik, verktyg och metoder: Erlang, dialysator, xref, Eunit, Cover, Meck, Erlang Common Test, Jenkins

error: Content is protected !!