Fackförbund

Handels-100x100Logga_TransportHRF-logo
Acceptanstestprojektledare för Handels, Transportarbetareförbundet samt Hotell och Restaurang under migrationen från tre äldre källsystem till MS Dynamics CRM, vilket fortlöpande anpassades/nyutvecklades under projektets gång.
Arbetet omfattade framtagande av teststrategi, planering, framtagande av test och rapportmallar, omhändertagande och uppföljning av inrapporterade observationer, statistisk uppföljning och presentation för ledningsgrupp. Arbetet var särskilt utmanande då det var tre parter med många ansvariga på respektive förbund som skulle kommentera och godkänna leveranserna.
Som stöd i arbetet användes ärendehanteringssystemet Jira, där jag administrerade acceptanstestprojektet.
Verifieringsansvaret omfattade: Funktionella tester, Integrationstester, Migrationstester samt Prestandatester (verifiering av icke-funktionella krav).

error: Content is protected !!