Swedbank

Drivande Testledare inom Large Corporates and Institutions (LC&I)

Fredrik ansvarade för testledingen av delprojektet ”MiFID II/Transaction Reporting” inom LC&I, Swedbank, inför driftsättningen 180103.

Delprojektet införde agilt arbetssätt, med tät kommunikation mellan levererande delar inom projektet. (Detta gjordes innan banken införde agila arbetssätt generellt.)

Som verktygsstöd användes Jira, där Fredrik administrerade och konfigurerade verktyget för uppföljning av: Kravanalys, Design, Implementation, Test samt Releasehantering.

Fredrik samordnade End-to-End-testerna samt bistod utvecklingsteamen med rekommendationer/mallar för enhetstestning.

Ett flertal flöden via Front- & Back-offices, BI-system, Approved Reporting Mechanism (ARM) testades. Följande system inom banken berördes: Aktiv, Atlas, Opus, Nora, Calypso, Kondor, Depoo, ProBroker, Message Broker & STARS. En stor del av verifieringen handlade om att följa upp lagda ordrar, ofta i formen av XMLer.

Samtliga instrumenttyper berörda av MiFID II/Transaction Reporting inom banken testades: aktier, optioner, obligationer, swaps (kredit-, ränte- & cross currency swaps), terminer (future & forward), …

Fredrik kommunicerade med Approved Reporting Mechanism (ARM) och National Compentent Authorities (NCAs), som i Swedbanks fall omfattade NCAs från: Sverige, Estland, Lettland & Litauen.

Swedbank införde sedermera, under delprojektets gång, agila arbetssätt på bred front, baserat på Scaled Agile Framework (SAFe), vilket behövde hanteras inom delprojektet – utmanade men hanterades väl.

Swedbank nådde målet; att kunna transaktionsrapportera på eftermiddagen den 4:e januari 2018.

Verktyg/Metoder/Miljöer:

  • Agile – Utvecklingsmodell
  • SAFe – Scaled Agile Framework, Utvecklingsmodell
  • Jira – Ärendehanteringssystem
  • HP ALM (”QC”) – Application Lifecycle Management
  • IBM z/OS – Mainframe
  • SQL – BI

Posted

in

by

error: Content is protected !!