Telia HealthCare


Fredrik samordnade test och verifieringsverksamheten inom HomeCare-projektet vilket omfattade utveckling av ett system för tillsyn (kamera, larmtjänster, etc.) samt preventiv sjukvård i hemmet (blodtryck, vikt, kalprotektin, etc.) och riktar sig till både privata och juridiska personer.
Arbetet omfattade koordinering av leveranser från flertalet in-house, samt externa underleverantörer. Systemet består av flertalet web-portaler, back-ends och mobila appar samt hårdvara i form av gateways, Z-Wave- och Bluetooth-sensorer. Systemet inkluderar även integrationer via Nationella tjänsteplattformen (Inera) gentemot journalsystem (Cosmic, MedHelp, Swibreg, …) samt integrationer av mobila appar levererade av samarbetspartners.
Sammanfattningsvis en relativt komplex systembild med många spelare inblandade. Utmaningen ur ett test och verifieringsperspektiv var att få hela projektet att arbeta likformigt och i takt för att på så sätt kunna arbeta utifrån definierade delreleaser i systemet.
Fredrik orkestrerade detta arbete genom att ha ett nära samarbete med huvud- och del-projektledare samt genom att handleda delprojektens testresurser, genomföra projektövergripande testforum. För att effektivisera arbetet satte Fredrik också upp projektövergripande Jira-projekt (systemadministratör), där samtliga deltagare kunde arbeta efter väldefinierade ärendeprocesser. Han implementerade även rapporteringsmoduler i Jira för att effektivisera rapporteringen till övergripande projektledare.
Med den övergripande förståelsen för systemet som helhet medverkade Fredrik även i systemkravgruppen och bidrog således till produktdefinitionen.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!