Maquet Critical Care

Maquet

Arbetade som testledare för perfusionsprodukter (hjärt/lungmaskiner).
Verifierade systemets funktionalitet på flera releaser. Arbetet bestod av formell verifiering, utforskande testning samt regressionstestning. Jag utförde även validering av system tillsammans med inbjudna perfusionister.

error: Content is protected !!