ACREO

Forskningsingenjör.
CAD och simulering av integrerade vågledare tillverkade av billiga polymerer på kiselskivor. Tillverkning i renrumsmiljö och utvärdering av producerade prover.

error: Content is protected !!