• ACREO

    ACREO

    Forskningsingenjör. CAD och simulering av integrerade vågledare tillverkade av billiga polymerer på kiselskivor. Tillverkning i renrumsmiljö och utvärdering av producerade prover.

  • École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL

    École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL

    Forskare vid institutet för tillämpad optik. Utvecklade en “All-fiber Michelson interferometer” för beröringsfri mätning av tredimensionella biologiska strukturer (typiskt ögat). Patenterat en metod som beskriver fördelarna med att använda de spektrala egenskaperna för olika ljuskällor vid utförande av mätningar i transparenta strukturer. Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

error: Content is protected !!