Handelsbanken


Fredrik definierade och implementerade kvalitetsrutiner för förvaltningsorganisation inom SHB/CDCC. Arbetet omfattade identifiering och dokumentation av krav och testfall. Vidare så skapade han mallar och strukturer för kvalitetsarbetet. Han drev veckovisa testforum där test-/kvalitetsarbete, releaseplanering samt systemkonfigurationsfrågor diskuterades.
Fredrik administrerade organisationens releaser, krav, testfall, testkörningar i HP ALM (”QC”), genomförde utbildningar i verktyget samt stöttade organisationen vid införandet av både nya rutiner och verktyg.
Resultatet blev att release- krav-, test- och rapportunderlag numer finns samlat i ett verktyg; att det på ett enkelt sätt går att följa upp kvalitetsarbetet.
Utanför sitt huvuduppdrag, via eget initiativ, hjälpte Fredrik också 2nd-linesupporten att automatisera repetitiva och tidsödande arbetsuppgifter. Denna insats bedömdes spara 2nd-linefunktionen en heltidstjänst.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!