Tjänster

Jag hjälper företag att förbättra sina testprocesser och dess leveransförmåga. Jag har en riskbaserad, mätbar och hållbar strategi för förbättring i linje med kundens affärsmål. Jag representerar en balanserad och skräddarsydd källa för kvalitetsledning, teststrategier, organisatoriska förbättringar, processförbättringar och mätetal.

Förutom konventionella utvecklingsmetoder som vattenfall och V- modellen, har jag erfarenhet av iterativa metoder, såsom RUP, SCRUM och Kanban.

Expertis kan erbjudas inom följande områden:

 • Generell test och verifiering
 • Testprojektledning
 • Coachning i agil miljö
 • Förändrings- och riskhantering
 • Teststrategi och organisation
 • Mätetal och rapportering
 • Planering och testuppskattning
 • Design av testfall
 • Regressionstester och -strategier
 • Testverktyg
 • Testramverk

Jag fokuserar på kundens affärsnytta. Jag levererar anpassningsbara och genomförbara lösningar, som styrs av kundens mål. Jag uppnår en förutsägbar kvalitet som står i proportion till investeringen.

error: Content is protected !!